Zákon č. 165/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury

Čiastka 36/1992
Platnosť od 15.04.1992
Účinnosť od 15.04.1992