Zákon č. 165/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury

Čiastka 36/1992
Platnosť od 15.04.1992
Účinnosť od 15.04.1992

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.04.1992 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

15.04.1992