Zákon č. 164/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa branný zákon č. 92/1949 Zb. v znení neskorších predpisov

Čiastka 36/1992
Platnosť od 15.04.1992 do31.12.1997
Účinnosť od 15.04.1992 do31.12.1997
Zrušený 351/1997 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.04.1992 - 31.12.1997