Vyhláška č. 16/1992 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom

Čiastka 3/1992
Platnosť od 16.01.1992
Účinnosť od 16.01.1992

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
16.01.1992 r1/c40/1992 Zb. Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

16.01.1992