Zákon č. 141/1992 Zb.Zákon o zriadení vojenských súdov, ustanovení ich sídel a obvodov

Čiastka 32/1992
Platnosť od 09.04.1992 do09.03.1992
Účinnosť od 01.05.1992 do31.12.1992
Zrušený 80/1992 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.1992 - 31.12.1992

Pôvodný predpis

09.04.1992