Zákon č. 139/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Čiastka 31/1992
Platnosť od 01.04.1992
Účinnosť od 01.06.1992

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.1992 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

01.04.1992