Zákon č. 137/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy veterinárskej v Košiciach

Čiastka 31/1992
Platnosť od 01.04.1992
Účinnosť od 01.04.1992

OBSAH