Nariadenie vlády č. 128/1992 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite

Čiastka 30/1992
Platnosť od 03.04.1992
Účinnosť od 03.04.1992

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
03.04.1992 Aktuálne znenie