Zákon č. 126/1992 Zb.Zákon o ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o Česko-slovenskom Červenom kríži

(v znení č. 108/1993 Z. z.)

Čiastka 30/1992
Platnosť od 03.04.1992 do30.04.1994
Účinnosť od 18.05.1993 do30.04.1994
Zrušený 84/1994 Z. z.