Vyhláška č. 115/1992 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností

Čiastka 28/1992
Platnosť od 25.03.1992
Účinnosť od 25.03.1992

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.03.1992 Aktuálne znenie