Vyhláška č. 110/1992 Zb.Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků

Čiastka 27/1992
Platnosť od 24.03.1992
Účinnosť od 24.03.1992

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.03.1992 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

24.03.1992