Zákon č. 11/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky

(v znení č. 222/1996 Z. z.)

Čiastka 2/1992
Platnosť od 16.01.1992 do31.12.1998
Účinnosť od 24.07.1996 do31.12.1998
Zrušený 337/1998 Z. z.