Zákon č. 104/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady

Čiastka 26/1992
Platnosť od 12.03.1992 do30.09.2004
Účinnosť od 12.03.1992 do30.09.2004
Zrušený 333/2004 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
12.03.1992 - 30.09.2004

Pôvodný predpis

12.03.1992