Oznámenie č. p1/c41/1991 Zb.Zoznam obvodných úradov životného prostredia, ktoré sú stavebnými úradmi k 1. 1. 1991 na území Slovenskej republiky, vydaný Slovenskou komisiou pre životné prostredie

Čiastka 41/1991
Platnosť od 20.06.1991
Najbližšie účinné znenie 01.01.1991

OBSAH