Redakčné oznámenie č. r1/c27/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Čiastka 27/1991
Platnosť od 15.04.1991 do30.06.2002