Zákon č. 82/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 175/1989 Zb.

Čiastka 18/1991
Platnosť od 20.03.1991 do25.06.1992
Účinnosť od 20.03.1991 do25.06.1992
Zrušený 322/1992 Zb.