Oznámenie č. 78/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní výnosu o podmienkach poskytovania finančnej pomoci na družstevnú bytovú výstavbu

Čiastka 16/1991
Platnosť od 01.03.1991
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marcom 1991.