Vyhláška č. 73/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Štátnej banky česko-slovenskej, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve v znení vyhlášky č. 74/1989 Zb.

Čiastka 16/1991
Platnosť od 01.03.1991 do26.05.1993
Účinnosť od 01.03.1991 do26.05.1993
Zrušený 119/1993 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.1991 - 26.05.1993

Pôvodný predpis

01.03.1991