Zákon č. 557/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon

Čiastka 105/1991
Platnosť od 30.12.1991 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.1992 do31.12.2005
Zrušený 300/2005 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1992 - 31.12.2005

Pôvodný predpis

30.12.1991