Zákon č. 544/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích

Čiastka 103/1991
Platnosť od 20.12.1991
Účinnosť od 20.12.1991

OBSAH