Oznámenie č. 54/1991 Zb.Oznámenie hlavného arbitra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydaní výnosu o odchylnom určení príslušnosti pre rozhodovanie niektorých sporov

Čiastka 10/1991
Platnosť od 01.02.1991 do31.12.1991
Zrušený 519/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Uvedený výnos nadobúda účinnosť 1. marcom 1991.