Zákon č. 499/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe

(v znení č. r1/c40/1992 Zb., 222/1996 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 95/1991
Platnosť od 11.12.1991
Účinnosť od 24.07.1996

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.07.1996 222/1996 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.1992 - 23.07.1996 r1/c40/1992 Zb.