Zákon č. 497/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade

(v znení č. 222/1996 Z. z.)

Čiastka 95/1991
Platnosť od 11.12.1991 do31.12.1999
Účinnosť od 24.07.1996 do31.12.1999
Zrušený 313/1999 Z. z.