Vyhláška č. 49/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania

Čiastka 10/1991
Platnosť od 01.02.1991 do31.12.2001
Účinnosť od 01.02.1991 do31.12.2001
Zrušený 2/1991 Zb.