Vyhláška č. 486/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o obmedzení obchodovania s Irackou republikou

Čiastka 93/1991
Platnosť od 29.11.1991
Účinnosť od 29.11.1991

OBSAH