Vyhláška č. 48/1991 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o očkování proti přenosným nemocem

Čiastka 10/1991
Platnosť od 01.02.1991
Účinnosť od 15.02.1991