Zákon č. 455/1991 Zb.Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

(v znení č. r1/c48/1992 Zb., 231/1992 Zb., 231/1992 Zb., 600/1992 Zb., 132/1994 Z. z., 200/1995 Z. z., 216/1995 Z. z., 233/1995 Z. z., 123/1996 Z. z., 164/1996 Z. z., 222/1996 Z. z., 289/1996 Z. z., 290/1996 Z. z., 288/1997 Z. z., 379/1997 Z. z., 70/1998 Z. z., 76/1998 Z. z., 126/1998 Z. z., 129/1998 Z. z., 140/1998 Z. z., 143/1998 Z. z., 144/1998 Z. z., 161/1998 Z. z., 178/1998 Z. z., 179/1998 Z. z., 194/1998 Z. z., 263/1999 Z. z., 264/1999 Z. z., 119/2000 Z. z., 142/2000 Z. z., 236/2000 Z. z., 238/2000 Z. z., 268/2000 Z. z., 338/2000 Z. z., 223/2001 Z. z., 279/2001 Z. z., 279/2001 Z. z., 279/2001 Z. z., 488/2001 Z. z., 554/2001 Z. z., 261/2002 Z. z., 284/2002 Z. z., 506/2002 Z. z., 190/2003 Z. z., 219/2003 Z. z., 245/2003 Z. z., 423/2003 Z. z., 515/2003 Z. z., 586/2003 Z. z., 602/2003 Z. z., 347/2004 Z. z., 350/2004 Z. z., 365/2004 Z. z., 420/2004 Z. z., 533/2004 Z. z., 544/2004 Z. z., 578/2004 Z. z., 624/2004 Z. z., 650/2004 Z. z., 656/2004 Z. z., 725/2004 Z. z., 8/2005 Z. z., 93/2005 Z. z., 331/2005 Z. z., 340/2005 Z. z., 351/2005 Z. z., 470/2005 Z. z., 473/2005 Z. z., 491/2005 Z. z., 555/2005 Z. z., 567/2005 Z. z., 124/2006 Z. z., 126/2006 Z. z., 17/2007 Z. z., 99/2007 Z. z., 193/2007 Z. z., 218/2007 Z. z., 358/2007 Z. z., 358/2007 Z. z., 577/2007 Z. z., 112/2008 Z. z., 445/2008 Z. z., 448/2008 Z. z., 186/2009 Z. z., 492/2009 Z. z., 568/2009 Z. z., 568/2009 Z. z., 129/2010 Z. z., 129/2010 Z. z., 136/2010 Z. z., 136/2010 Z. z., 556/2010 Z. z., 249/2011 Z. z., 324/2011 Z. z., 362/2011 Z. z., 392/2011 Z. z., 395/2011 Z. z., 251/2012 Z. z., 321/2012 Z. z.)

Čiastka 87/1991
Platnosť od 15.11.1991
Účinnosť od 01.11.2012 do30.11.2012