Vyhláška č. 431/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody, a o výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb

(v znení č. 156/1993 Z. z.)

Čiastka 82/1991
Platnosť od 01.11.1991 do31.08.2002
Účinnosť od 23.07.1993 do31.08.2002
Zrušený 503/2002 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
23.07.1993 - 31.08.2002 156/1993 Z. z.
01.11.1991 - 22.07.1993