Vyhláška č. 4/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 22/1997 Zb., ktorou sa vydávajú bližšie predpisy k zákonu o matrikách

Čiastka 1/1991
Platnosť od 31.01.1991 do31.12.1994
Účinnosť od 01.02.1991 do31.12.1994
Zrušený 154/1994 Z. z.