Vyhláška č. 385/1991 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

Čiastka 73/1991
Platnosť od 30.09.1991
Účinnosť od 30.09.1991