Nariadenie vlády č. 384/1991 Zb.Nařízení vlády České republiky o stanovení povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele

Čiastka 73/1991
Platnosť od 30.09.1991
Účinnosť od 30.09.1991

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.09.1991 Aktuálne znenie