Nariadenie vlády č. 383/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydávaní a použití investičných kupónov

(v znení č. 69/1992 Zb.)

Čiastka 73/1991
Platnosť od 30.09.1991 do12.06.1994
Účinnosť od 28.02.1992 do12.06.1994
Zrušený 134/1994 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.02.1992 - 12.06.1994 69/1992 Zb.
30.09.1991 - 27.02.1992