Vyhláška č. 356/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o kontrole dodržiavania liečebného režimu

Čiastka 68/1991
Platnosť od 30.08.1991 do31.12.2003
Účinnosť od 30.08.1991 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.08.1991 - 31.12.2003