Vyhláška č. 353/1991 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o soukromých školách

Čiastka 68/1991
Platnosť od 30.08.1991
Účinnosť od 30.08.1991

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.08.1991 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.08.1991