Nariadenie vlády č. 352/1991 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o predĺžení nároku na dovolenku na zotavenie pracovníkom v organizáciách, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť

Čiastka 68/1991
Platnosť od 30.08.1991 do28.05.1992
Účinnosť od 30.08.1991 do28.05.1992
Zrušený 231/1992 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.08.1991 - 28.05.1992