Opatrenie č. 320/1991 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských

Čiastka 59/1991
Platnosť od 13.08.1991
Účinnosť od 13.08.1991

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.08.1991 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

13.08.1991