Vyhláška č. 31/1991 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike

Čiastka 7/1991
Platnosť od 01.02.1991 do30.06.2006
Účinnosť od 01.02.1991 do30.06.2006
Zrušený 124/2006 Z. z.

OBSAH