Vyhláška č. 26/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa ustanovujú pravidlá používania štátnych symbolov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 7/1991
Platnosť od 01.02.1991
Účinnosť od 01.02.1991