Vyhláška č. 26/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa ustanovujú pravidlá používania štátnych symbolov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 7/1991
Platnosť od 01.02.1991
Účinnosť od 01.02.1991

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.1991 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

01.02.1991