Vyhláška č. 248/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách

Čiastka 48/1991
Platnosť od 14.06.1991 do31.03.1997
Účinnosť od 01.07.1991 do31.03.1997
Zrušený 315/1996 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1991 - 31.03.1997

Pôvodný predpis

14.06.1991