Vyhláška č. 177/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o poskytovaní príplatku k čiastočnému vyrovnaniu rastu životných nákladov pracovníkom organizácií riadených federálnymi ústrednými orgánmi, ktoré neprevádzkujú podnikateľskú činnosť

Čiastka 36/1991
Platnosť od 24.05.1991 do30.04.1992
Účinnosť od 24.05.1991 do30.04.1992
Zrušený 143/1992 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.05.1991 - 30.04.1992