Nariadenie vlády č. 15/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991

Čiastka 4/1991
Platnosť od 01.02.1991 do31.05.1992
Účinnosť od 20.12.1991 do31.05.1992
Zrušený 260/1992 Zb.