Zákon č. 135/1991 Zb.Zákon o Kancelárii prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

(v znení č. 236/1992 Zb., 367/1992 Zb.)

Čiastka 27/1991
Platnosť od 15.04.1991
Účinnosť od 15.07.1992