Zákon č. 135/1991 Zb.Zákon o Kancelárii prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

(v znení č. 236/1992 Zb., 367/1992 Zb.)

Čiastka 27/1991
Platnosť od 15.04.1991
Účinnosť od 15.07.1992

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.07.1992 367/1992 Zb. Aktuálne znenie
29.05.1992 - 14.07.1992 236/1992 Zb.
15.04.1991 - 28.05.1992