Zákon č. 134/1991 Zb.Zákon o zmenách v nemocenskom zabezpečení

Čiastka 27/1991
Platnosť od 15.04.1991 do31.12.2003
Účinnosť od 01.05.1991 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.