Zákon č. 127/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien

Čiastka 26/1991
Platnosť od 15.04.1991 do31.03.1996
Účinnosť od 15.04.1991 do31.03.1996
Zrušený 18/1996 Z. z.