Vyhláška č. 124/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 101/1973 Zb. o projektových súťažiach

Čiastka 25/1991
Platnosť od 12.04.1991 do31.12.1991
Účinnosť od 01.05.1991 do31.12.1991

OBSAH