Vyhláška č. 110/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 219/1988 Zb. o odvádzaní nájomného na osobitné účty nájomného a vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani

Čiastka 23/1991
Platnosť od 27.03.1991 do31.12.1992
Účinnosť od 27.03.1991 do31.12.1992
Zrušený 317/1992 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.03.1991 - 31.12.1992