Uznesenie č. p1/c64/1990 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o rozšírení okruhu vedúcich funkcií obsadzovaných vymenovaním

Čiastka 64/1990
Platnosť od 20.09.1990