Uznesenie č. p6/c46/1990 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení štátneho orgánu, ktorý je príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku

Čiastka 46/1990
Platnosť od 13.07.1990